ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 • Az alábbi adatvédelmi tájékoztató célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon a gyogyitoenergia.hu adatvédelmi elveit illetően.
 • A gyogyitoenergia.hu csapata számára kiemelten fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat különös körültekintéssel kezeli és tárolja.
 • A gyogyitoenergia.hu adatvédelmi elveit úgy alakítottuk ki, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulationnek - GDPR).
 • Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a gyogyitoenergia.hu által tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, keresse meg megbízott adatvédelmi felelősünket, Kővári Attilát az attila@kovari.net e-mail címen! 

AZ ADATKEZELŐRŐL ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓKRÓL

Az adatkezelőről

 • Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint “az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”.
 • Az adatkezelő pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja”.
 • A gyogyitoenergia.hu által tárolt személyes adatok adatkezelője Kővári Attila (természetes személy).

Az adatfeldolgozókról

 • A gyogyitoenergia.hu csak a technikai működéséhez szükséges adatokat gyűjti, nem működik együtt más adatfeldolgozókkal.
 • Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása alapján “az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)”.

 A GYOGYITOENERGIA.HU ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

Az oldal látogatása során gyűjtött személyes adatok

 • Akkor is eljuthatnak személyes adatai a gyogyitoenergia.hu-hoz, amennyiben pusztán meglátogatja az oldalunkat.
 • Az alábbi táblázat a kezelt adatok céljáról és az adatkezelés jogalapjáról ad áttekintést:

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

IP cím, felhasznált szoftver környezet

a szerverünk biztonságos üzemeltetése

az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

 • Biztonsági okokból végzett adatgyűjtés: a portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön kapcsolatának jellemzőit: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, 30 nap elteltével már csak aggregált, egyéni azonosításra alkalmatlan formában, a lehető legnagyobb műszaki biztonság mellett. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

A kapcsolatfelvételről

 • Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során nem csak az adatvédelmi törvényt, de a Magyar Újságírók Szövetségének etikai kódexét (különösen a 8. paragrafus 2. bekezdését) is szem előtt tartjuk.

A cookie-król

 • Látogatása során cookie-kat kaphat weboldalunktól; a cookie-fájlok arra hivatottak, hogy javítsák az oldal böngészésekor tapasztalt élményt.
 • Az alábbi táblázat a főbb cookie-típusokat és azok funkcióit részletezi:

A cookie-k típusai

Az egyes cookie-típusok funkciói

működéshez szükséges cookie-k

ezek a cookie-k alapvető weboldal-funkciók működéséhez szükségesek

analitikához szükséges cookie-k

jelenleg nem használunk ilyen jellegű cookie-t

 • Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k elfogadása nem kötelező, azokat a böngészőjén keresztül letilthatja, és törölheti is.

 Amennyiben támogatásra van szüksége

 • Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a gyogyitoenergia.hu által tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, keresse meg megbízott adatvédelmi felelősünket, Kővári Attilát az attila @kovari.net emailcímen!
 • Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy a gyogyitoenergia.hu milyen adatait tárolja, illetve milyen adatvédelmi preferenciáit tartja nyilván. Amennyiben kérdése van, az e-mail címe alapján beazonosítva két munkanapon belül igyekszünk válaszolni rá.
 • Önnek joga van tiltakozni, vagyis jelezni, hogy mely adatait nem kívánja megadni nekünk. Amennyiben az adat nem szükséges szerződés teljesítéséhez vagy a gyogyitoenergia.hu-t érintő kötelezettségek teljesítéséhez, igyekszünk eleget tenni a kérésének két munkanapon belül.
 • Önnek joga van töröltetni magát (illetve igény szerint bizonyos adatait) a gyogyitoenergia.hu adatbázisából, az erre vonatkozó kérésének is két munkanapon belül eleget teszünk.

Kapcsolódó weboldalak: