kép ADOMÁNYOZÁS  

 

Az Alapítvány támogatása kétféle módon lehetséges

SZJA 1% FELAJÁNLÁS

Adószám: 18511330-1-42

Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek.
Az szja 1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2023-as személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet, de ezt legkésőbb 2024. május 21-éig teheti meg.

BANKI ÁTUTALÁS

BANKSZÁMLASZÁM
OTP 11712073 – 20001546

IBAN

HU21 11712073-20001546-00000000

SWIFT kód
     OTPVHUHB

DEVIZANEM     HUF

 

 

Az Alapítvány a kapott adományról minden esetben kedvezményre jogosító igazolást ad a társasági adó alany jogosult részére. (lásd lenti tájékoztató)

 

Tájékoztató a társasági adóalany támogatóink részére

Alapítványunk közhasznú szervezetnek minősül, így a támogató, amennyiben a társasági adó alanya, a hatályos és rá vonatkozó szabályok szerint társasági adó illetve adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el a kedvezményre jogosító igazolás birtokában.

  1. Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címén  nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

  1. Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét  az Ectv. (2.§ 20.pont) szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként közhasznú szervezetnek nyújtott adomány értékének

     - 20 százaléka egyszeri támogatás esetén, vagy  
     - 40 százaléka
tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás esetén,

de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Tartós adományozás: az alapítvány és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében, és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Az adományozott szolgáltatás és tárgy, adományozó által igazolt értéke is kedvezményezett adományozást jelent, s ebben az esetben az adományozónak a szolgáltatás és tárgy után nem kell általános forgalmi adót fizetni.

Az Alapítvány a kapott adományról kedvezményre jogosító igazolást ad a társasági adó alany jogosult részére.  Az igazolást legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról   https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.tv